24 juni 2020

Een tuin is in de eerste plaats een ruimte, een buitenruimte. Een ruimte waarop allerlei factoren van belang zijn zoals zon en schaduw, bodemgesteldheid, de situatie, omgeving, de functies en de gebruikers: de gehele context.
Allereerst moet dan ook de ruimte in kaart worden gebracht waarop alle van belang zijnde factoren worden ingetekend. Een zogenaamd vlekkenplan. Als het vlekkenplan volledig is en klopt kan er vorm en functie gegeven worden aan de ruimte, de vlekken. Zodra deze ruimtes zijn bepaald kan er nagedacht worden over voor de functie geschikte materialen en de gewenste sfeer. Wanneer dat alles is gedaan ontstaat er als ‘vanzelf’ een plek voor de dingen.

Heel lang geleden was er eens een opdrachtgever die mij vroeg een tuinontwerp te maken waarin haar bielzen tot zijn recht zouden komen. De opdrachtgever – op dat moment student van de kunstacademie – had pas geleerd over de gulden snede en was er door gegrepen. Dat uitte zich onder andere in de bielzen voor de tuin van haar nieuwe huis. Haar plan stokte omdat ze het niet voor elkaar kreeg de bielzen zo neer te leggen dat het recht zou doen aan het door haar zo begeerde principe.

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de gulden snede verhoudt het grootste van de twee delen zich tot het kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste … 😐 Een hulpmiddel dat op basis van verhouding voor verdeling van bijvoorbeeld composities wordt gebruikt. Voor wie meer wil weten over het principe kan dat hier (https://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_snede) lezen.

Ik vind dit vooral een mooi verhaal. Het illustreert heel goed wat ik vaak tegenkom. Vaak weten mensen heel goed wat ze in de tuin willen, welke dingen ze willen hebben en wordt van daaruit gedacht. Dat gaat dan ongeveer als volgt: “als ik dit hier neerzet dan kan dat daar, maar daar wil ik ook kunnen zitten en …“. Daar ergens gaat het mis en lopen veel mensen vast. Logisch.

Met de bielzen is het goed gekomen. Ik heb ze destijds rechtop gezet in de tuin als een coulisse naar de omgeving. De schaduwwerking die daardoor ontstond bracht een extra dimensie. Het tuinontwerp bleek tijdloos. De bielzen staan er nog altijd.

 

 

Bekijk het blog overzicht