Genius loci aan de plas van Middelbert.

De ontwerpvraag van de bewoners was van het schapeweitje een verbindende en uitnodigende plek te maken. Ook moest de ruimte meer geborgenheid gaan bieden. Als voorbeeld vertelden de bewoners over een plek onder een boom, in de tuin van de (schoon)ouders, waar de familie graag samen komt. Een genius loci.

Het Latijnse begrip genius loci betekent letterlijk ´de geest van een plaats'. In de tuin van deze bewoners, was de genius loci nog niet herkenbaar. Deze plek werd (toevallig) zichtbaar door een drone foto. Onbewust bleek er een baan korter gemaaid te zijn, een verbindende lijn, tussen woonhuis en water.

Het ontwerp, bestaat uit open uitnodigende cirkels gevormd door siergrassen en knotwilgen met in het midden een oude eik. De as van het ontwerp, blijft open. Er is ruimte om met veel mensen samen te zijn of, met een geborgen gevoel alleen te kunnen zitten. Er kan een vuurtje gestookt worden om broodjes te bakken en/of om warm te blijven. De eik nodigt uit tot het vertellen van verhalen. In de toekomst wordt om de boom nog een bank geplaatst. De tuin is in 2021 aangelegd door lokale bedrijven. De kweker van de oude eik, Henk Bijmolt uit Borgercompagnie,  heeft de eik zelf gebracht en aangeplant om zeker te weten dat het goed zou komen, met de eik:-).

foto's: https://www.hannevandervelde.com
foto's: https://www.hannevandervelde.com
http://www.boomkwekerijbijmolt.nl
http://www.boomkwekerijbijmolt.nl
#fotovanbewoner
#fotovanbewoner