Genius loci aan de plas van Middelbert.

De ontwerp vraag van de bewoners was: maak van het schapen weitje een geborgen, verbindende en uitnodigende plek. Ter illustratie vertelden ze over een plek onder een boom, in de tuin van de (schoon)ouders, waar de familie graag samen komt. Een genius loci.

De oplossing bestaat uit open uitnodigende cirkels gevormd door siergrassen en knotwilgen met in het midden een oude eik. De as van het ontwerp, blijft open. Er is ruimte om met veel mensen samen te zijn of, met een geborgen gevoel, alleen te zitten. Er kan een vuurtje gestookt worden om broodjes te bakken en/of om warm te blijven. De eik nodigt uit tot het vertellen van verhalen. In de toekomst wordt om de boom nog een bank geplaatst. Een Genius loci.